List of active policies

Name Type User consent
Site policies Privacy policy All users

Summary

Site policies

Full policy

I. Informații generale

Pe timpul organizării și derulării evenimentului MoodleMoot România 2019 te vom informa periodic privind activitățile derulate. Periodic vei primi informări privind mentori, ateliere, activități de curs, toate pentru ca tu să fii pregătit deplin pentru Conferința Internațională de eLearning.

Mergând mai departe, ești de acord să primești astfel de detalii, cu caracter informatic sau comercial.

Informațiile de mai jos vă sunt furnizate pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine cât mai fidelă privind activitatea noastră pe website-ul https://moot.elearningsoftware.ro (denumit mai jos „website”) în privința procesării de date personale. De asemenea, veți găsi informații de identificare, scopurile noastre, drepturile pe care le aveți și modalitățile concrete de realizare.

Confidențialitatea și siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale eLearning & Software SRL (numită mai jos „eLSo”).

eLearning & Software SRL
Sediu social: str. Dunării nr. 112, Arad
Punct de lucru: bd. Revoluției nr. 91, Arad
Telefon: +40 371 067 211
J02/925/2008, RO 23947365
RO84BTRL00201202M42768XX, Banca Transilvania
 
eLSo este operator de date principal și realizează activități de informare și activități comerciale.
 
Asociația „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere”
Sediu social: Bd. Revoluției nr. 91, ap. 10, Arad
Înreg.l 453/325/2009, CIF 25056996, 
RO66BTRLRONCRT0353200301, Banca Transilvania
 
Asociația „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere” (numită mai jos asociația) este partenerul responsabil cu organizarea administrativă și care gestionează plățile și încasările în virtutatea parteneriatului. În calitatea sa este considerat operator de date secundar și asigură respectarea drepturilor dumneavoastră privind datele personale, fiind în același timp supusă prevederilor fiscale privind gestionarea documentelor de natură financiar-contabilă (facturi, chitanțe, OP-uri, date bancare)
 
Alți parteneri implicați în organizare, dar care nu au în niciun moment acces la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:
 1. Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad
 2. Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă aveți un cont în Site-ul https://moot.elearningsoftware.ro sau pe orice site administrat de eLSoeLSo va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • nume şi prenume, CNP, adresa de facturare, poză
 • telefon, adresa de e-mail, adresa IP
 • date referitoare la modul în care utilizați website-ul, activitatea pe platformă, activitatea de la fiecare atelier, activitatea de la curs, note, certificat de participare și alte informații privitoare la accesul și acțiunile derulate în platformă
 • precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul forumurilor de discuții, plasării unor comentarii sau al unei cereri  prin intermediul website-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizare.

Când vă înscrieți la unul din activitățile din website vi se vor solicita următoarele informații: adresa dumneavoastră de e-mail, prenume, nume, CNP, județ, localitate, în baza cărora va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați înscrierea și plata, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de eLSo sau Asociația, iar contul creat va fi șters.

II.2. Dacă sunteți vizitator al website-ului, eLSo va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrări

III.1. Dacă sunteți utilizator înregistrat al website-ului și ați efectuat o plată pentru servicii MMR19,  eLSo și Asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele scopuri:

 • pentru desfășurarea relației contractuale sau de servicii cu scopul participării la activitățile MMR18, respectiv pentru validare şi facturare, informarea dumneavoastră asupra activităților generale de la MMR, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământului dat de dumneavoastră cu privire la înțelegerea Termenilor și Condițiilor website-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestor servicii. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale și de servicii către dumneavoastră.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă eLSo și Asociația în contextul serviciilor prestate prin intermediul website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea eLSo de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile selectate.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale și tehnice privind produsele şi serviciile oferite de  eLSo și Asociație, în contextul interesului dumneavoastră față de eLearning și Moodle, prin intermediul website-ului sau în mod direct.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop , sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a website-ului, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite către utilizatori.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al eLSo de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor noștri.

 

III.2. Dacă sunteți vizitator al website-ului, eLSo prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de eLSo, prin intermediul website-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază la înțelegerea Termenilor și Condițiilor website-ului dacă alegeți să-l utilizați ca vizitator.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe website.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al eLSo de a asigura funcționarea corectă a website ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, eLSo și Asociația vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale, de servicii și ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteți utilizator (client) și vă exercitați opțiunea de a solicita ştergere a contului de utilizator prin trimiterea unei cereri de Ștergere cont către DPO-ul eLSo și al Asociației,puteți face aceasta din secțiunea Profil - Trimite cereri, cererea dvs. va fi analizată și veți primi un răspuns în maxim 30 de zile de la data primii solicitării. Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi șterse doar în relație cu sistemele online pe care vi le punem la dispoziție, nu și în relație cu sistemul de raportare financiar-contabil.

 

Dacă alegeți să vă fie șters contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/ sau sms-uri de informare. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. 

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, eLSo și Asociația pot dezvălui datele dumneavoastră către împuterniciți, entități care sprijină eLSo și Asociația în desfășurarea activității prin intermediul website-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, producători de software), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea website-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate prin intermediul website-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea website-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • pentru efectuarea analizei datelor, în jurul inregistrarii licentelor, asigurării și reînnoirii contractelor de suport contractate cu clienții (persoane fizice sau juridice);
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către eLSo și Asociația nu vor fi transferate în afara României.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către eLSo și Asociația, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea eLSo și Asociația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către eLSo și Asociația a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, eLSo și Asociația anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către eLSo  și Asociația către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al eLSo  și Asociației sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care eLSo  și Asociația pot demonstra că au motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VIII. Directiva privind fișierele Cookie
Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.
Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine eLSo 
și Asociația în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei. Mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

 • Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
 • Data și ora consultării, respectiv solicitării
 • Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
 • Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
 • Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare folosit de utilizator

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.
Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului („Session Cookies”). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.
Fișierele Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și „strictly necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Acestea sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare: Pentru funcția de conectare avem un „Session-Cookie”. Fără acest Cookie nu este posibilă conectarea și nu merg funcțiile din spatele conectării.  
În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare nu se solicită acordul dumneavoastră.
Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcției acestei pagini. Acestea pot fi însă oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit. A se consulta în acest sens instrucțiunile de mai jos.
Fișiere Cookie care, conform definiției juridice, nu sunt neapărat necesare pentru a putea utiliza pagina web, care însă îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste fișiere Cookie, funcții care asigură o navigare confortabilă pe pagina noastră web, cum ar fi, de exemplu, formularele pre-completate, nu ar mai fi disponibile. Setările efectuate, cum ar fi selecția limbii, nu pot fi salvate și astfel trebuie resetate pe fiecare pagină. În plus, nu mai avem posibilitatea de a vă oferi oferte personalizate.

La vizita dumneavoastră pe această pagină web sunt setate actualmente fișiere cookie.
 Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile.

 

Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de „Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează:

 • Internet Explorer, a se consulta în acest sens (https://support.microsoft.com/) Extras - Opțiuni de internet - card de înregistrare „Extins” - la secțiunea Securitate bifați „Trimite solicitări de tip „Do Not Track” către paginile web vizitate cu Internet Explorer „Do Not Track” – confirmați
 • Firefox, a se consulta în acest sens (https://support.mozilla.org/) Meniu - Setări - Protecția datelor - la secțiunea Cronică bifați „Creați setările definite de utilizator” - la secțiunea „Cookies” efectuați setările dorite – confirmați 
 • Google Chrome, a se consulta în acest sens (https://support.google.com/chrome/) Meniu - Setări - Setări extinse - la secțiunea „Protecția datelor” faceți clic pe „Setări conținut” - la secțiunea „Cookies” bifați rubricile dorite – confirmați
 • Safari, a se consulta în acest sens (https://support.apple.com/) Safari - Setări - Protecția datelor - la secțiunea „Cookies și datele paginii web” efectuați setările dorite – confirmați

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@elearningsoftware.ro sau la numerele de telefon si fax precizate in pagina de contact.